Κ-200 Αντικαθιστά τον ασβέστη Κωδ. 90949 Βάρος/ Όγκος 1L


Πλαστικοποιητικό διάφανο πρόσμικτο υγρό που αντικαθιστά τον ασβέστη έτοιμο προς χρήση. Η αντικατάσταση του ασβέστη στα ασβεστοκονιάματα επιτυγχάνεται με την προσθήκη σε αυτά του υγρού Κ 200 , το οποίο παρέχει στα τσιμεντοκονιάματα όλα τα πλεονεκτήματα και καταργεί όλα τα μειονεκτήματα που δημιουργεί ο ασβέστης

4,50

Προσθήκη στα αγαπημένα
Προσθήκη στα αγαπημένα

• Αυξάνει την πρόσφυση του νωπού κονιάματος επάνω στο υπόστρωμα, τη συγκολλητική ικανότητα της λάσπης κτισίματος καθώς και του σοβά βασικής και τελικής στρώσης.
• Επιμηκύνει σημαντικά τον χρόνο πήξης του κονιάματος.
• Απαλλάσσει από τις «πεταλούδες του σοβά»
• Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος, με αποτέλεσμα να μην «κρεμάει» ο νωπός σοβάς
• Αυξάνει σημαντικά την αντοχή του κονιάματος σε σχέση με το αν είχε χρησιμοποιηθεί ασβέστης.
• Παρέχει οικονομία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του κονιάματος.
• Απαλλάσσει την οικοδομή από τα προβλήματα αποθήκευσης του ασβέστη και παρέχει καθαριότητα στην οικοδομή.
• Είναι συμβατό με όλες τις μηχανές ανάδευσης, εκτόξευσης και τα άλλα εργαλεία σοβατίσματος.
• Μηδενίζει το κόστος μεταφοράς.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση